Universiteit Utrecht / Utrecht University Historical

Universiteit Utrecht / Utrecht University Historical (HM1WCY)

Location: , Wales SA64 0JL Pembrokeshire
Country: United Kingdom

N 52° 5.423', W 5° 7.334'

  • 0 likes
  • 0 check ins
  • 0 favorites
  • 161 views
Inscription
De Universiteit Utrecht
Dit Academiegebouw werd ln 1896 door de stad Utrecht
aan de universiteit geschonken. Het is nog altijd
haar ceremoniële hart, waar de grote academische
plechtigheden plaats vinden. In de medaillons onder de
gootlijst zijn de portretten van beroemde hoogleraren
van vóór 1896 aangebracht.
Het gebouw is in de stijl van de neo-renaissance opgetrokken. Daardoor contrasteert het met de gotiek van het complex aan de Dom. Van dat complex zijn de Pandhof en de daarnaast gelegen Kapittelzaal of Aula door de stad aan de universiteit ter beschikking
gesteld. Dat gebeurde in 1636, het oprichtingsjaar van de universiteit. In de Aula werden de eerste
colleges gegeven. In 1579 werd hier de Unie van
Utrecht gesloten. Een aantal Nederlandse gewesten
bundelde in dit verdrag de krachten in de strijd tegen de Spaanse overheersing. Dat was het begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, voorloper van het huidige koninkrijk.
Het wapen van de Universiteit Utrecht stelt een
stralende zon voor met het stadswapen in het midden.
Het omschrift luidt: SOL lUSTlTlAE ILLUSTRA NOS
(Zon der Gerechtigheid. verlicht ons).

Aangeboden op 4 september 1996 door studentenvereniging Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina aan de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van het 360-jarig bestaan van de universiteit.Utrecht University

The Academiegebouw (academy building) was donated to the university by the city of Utrecht in 1896. It still serves as the university's ceremonial centre, where major academic functions are held. The portraits in the medallions underneath the cornice represent famous university professors from before 1896. The style of the building is neo-Renaissance, which contrasts with the Gothic style of the Dom Church complex. The Pandhof (cloisters) and the Great Chapter House, now called the Auditorium, were given in use to the university by the City in 1636, the year in which the university was founded. The first lectures at the university were held in the Auditorium. The Union of Utrecht was formed in the Great Chapter House in 1579. In this treaty, several Dutch provinces joined forces against Spanish oppression. This marked the beginning of the republic of the United Provinces, the predecessor of the present-day Kingdom of the Netherlands. The university's coat of arms is a radiant sun with the City of Utrecht's coat of arms in its centre. The circumscription reads: SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS (May the Sun of Justice Shine upon Us).

Presented September 4, 1996 to Utrecht University on the occasion of its 360th anniversary by the Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina student union.
Details
HM NumberHM1WCY
Tags
Year Placed1996
Placed ByUnitas Studiosorum Rheno-Traiectina
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Friday, December 23rd, 2016 at 9:01pm PST -08:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)30U E 354609 N 5773215
Decimal Degrees52.09038333, -5.12223333
Degrees and Decimal MinutesN 52° 5.423', W 5° 7.334'
Degrees, Minutes and Seconds52° 5' 25.3800" N, 5° 7' 20.0400" W
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near Unnamed Road, Wales SA64 0JL, GB
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
  1. Is this marker part of a series?
  2. What historical period does the marker represent?
  3. What historical place does the marker represent?
  4. What type of marker is it?
  5. What class is the marker?
  6. What style is the marker?
  7. Does the marker have a number?
  8. This marker needs at least one picture.
  9. Can this marker be seen from the road?
  10. Is the marker in the median?