Maartensbrug en Oude Gracht / "St. Martin's Bridge" on the Old Canal Historical

Maartensbrug en Oude Gracht / "St. Martin's Bridge" on the Old Canal Historical (HM1WAA)

Location: Utrecht, Utrecht 3511 Utrecht
Country: Netherlands

N 52° 5.42', E 5° 7.216'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 93 views
Inscription
De brug waar u op staat, de Maartensbrug, is genoemd paar St Maarten, het patroonheilige van de Dom en de stad.


De oudste vermelding van de (houten) brug is uit 1196, maar er moet er in ieder geval al een geweest zijn omstreeks 1125, toen dit deel van de Oude Gracht gegraven werd. Het is zelfs mogelijk dat hier in de 10de eeuw al een brug lag. De brug verbond de Zadelstraat (die al in 1196 geplaveid was) met de woonplaats van de bisschop de burcht op en om het Domplein. Tot de 16de eeuw heette hij dan ook Borchbrug, daarna kwam de naam Maartensbrug in zwang.

De houten brug werd in 1404 door een bredere, bakstenen vervangen. De brede boog was voor de normale doorvaart, de smalle was bedoeld voor schepen met bouwmateriaal voor het schip van de Dom. De Domtoren, gebouwd 1321-1382, was toen al af.

In 1906 werd de Maartensbrug nogmaals verbreed, o. a. omdat sinds 1889 de paardetram veel ruimte in beslag nam Daarbij verviel de trap die van de Lijnmarkt naar de overbouwde werf leidde. De eigenaren van de huizen aan de Lijnmarkt hadden in 1340 toestemming gekregen hun zeer ondiepe huizen over de werf heen uit te breiden, mits ze daarbij de werf zelf vrij lieten. Dat is de reden waarom de achterzijden van die huizen nog altijd op een galerij met bogen staan.

De straten Lichte Gaard en Donkere Gaard
zijn genoemd naar de gaard (-tuin) van de bisschop Die lag binnen de muren van de burcht, achter de huizen van de Lichte Gaard en direct aan de Donkere Gaard. De bebouwing op de werf van de Donkere Gaard dateert in aanleg uit het midden van de 13de eeuw. Hij nam veel zonlicht op straat weg en werd daarom Donkere Gaard genoemd.

[English translation:]
The bridge on which you are standing, the Maartensbrug, is named after St. Martin, the patron saint of the cathedral and the city.
The earliest mention of the (wooden) bridge is from 1196, but there must have been one already around 1125, when this part of the Old Canal was excavated. It is even possible that a bridge was here in the 10th Century. The bridge connected the Zadelstraat (which was paved in 1196) to the Bishop's residence and to the Cathedral Square. Until the 16th Century it was called the Borch Bridge, then the name Maartensbrug came into use.
 
In 1404 the wooden bridge was replaced by a broader bridge made of bricks. The wide arch was the normal passage, and the narrow one was intended for ships with construction material for the nave of the cathedral. The cathedral tower, built 1321-1382, had already fallen.

In 1906 Maartensbrug was widened again, inter alia, because since 1889 horse trams crowded the span - expanding into the lower area of the Lijnmarkt.
In 1340 the owners of the houses on the Lijnmarkt had received permission to expand their houses, with only very shallow yards, provided they the yard itself was left free. That is why the backsides of those houses still form an arched gallery.

The streets "Light-" and "Dark Grove" are named after the groves (gardens) of the bishop who resided in the walled residence, behind the houses of the Light Grove and directly on the Dark Grove. The buildings on the site of the Dark Grove date back to the middle of the 13th Century. They blocked much of the street's sunlight, hence the name Dark Grove.
Details
HM NumberHM1WAA
Tags
Placed ByThe ANWB
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Thursday, December 15th, 2016 at 1:01am PST -08:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)31U E 645256 N 5773206
Decimal Degrees52.09033333, 5.12026667
Degrees and Decimal MinutesN 52° 5.42', E 5° 7.216'
Degrees, Minutes and Seconds52° 5' 25.2" N, 5° 7' 12.96" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near Maartensbrug, Utrecht Utrecht 3511, NL
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. Is this marker part of a series?
 2. What historical period does the marker represent?
 3. What historical place does the marker represent?
 4. What type of marker is it?
 5. What class is the marker?
 6. What style is the marker?
 7. Does the marker have a number?
 8. What year was the marker erected?
 9. This marker needs at least one picture.
 10. Can this marker be seen from the road?
 11. Is the marker in the median?