Marmara Land Walls (Theodosian Walls)

Marmara Land Walls (Theodosian Walls) (HM1LUG)

Location:
Buy flags at Flagstore.com!

N 41° 0.246', E 28° 58.939'

 • 0 likes
 • 0 check ins
 • 0 favorites
 • 119 views
Inscription

Marmara Kara Surları

English:
They are the defensive structures, 7620 m in length, built by the decree of the Emperor of the Eastern Roman Empire Theodosios II (408- 450), to protect Constantinople from hostile attacks. The walls border the peninsula on the West (in the land direction) and starting from the Marmara Sea on the South, extend to the Golden Horn on the North. Land walls are constructed in a three layer defense system which consists of the main wall built on natural topographical curves, front walls and the moats. After the Emperor
Constantine the Great reconstructed Byzantium as the Eastern administrative center of the Roman Empire with the name Constantinople/Nova Roma in the IV. century, the city population boomed and
Constantinople grew out of the Walls of Constantine in the beginning of the 5th century. Emperor Theodosius moved the city borders to the West, to include the newly formed neighborhoods.The main walls, 5700
m in length, protected by 96 towers, built in the first half of the 5th century, front wall line and the moats which were added later form the
defensive system. The three layered defensive system, Theodosius Walls extend until the Palace of the Porphyrogenitus. The walls which protect the Ayvansaray neighborhood in the area from the Palace of the Porphyrogenitus, to the Golden Horn are built in the periods of Heraclius, Leon VI, Theophilos and Manuel I Komnenos. These walls represent the latest stage of defensive techniques developed in the Mediterranean world against the siege techniques of the antiquity and medieval periods. They stopped many armies for around a millennium, being one of the most important basis of the persistence of the Eastern Roman Empire for this long period.

Turkish:

Konstantiopolis'i düşman saldırılarından korumak için Doǧu Roma İmparatoru II. Theodosios'un (408- 450) yaptırdığı 7620 m uzunluǧundaki savunma yapısıdır. Surla; yarımadayı batıda (kara yönünde) sınırlayan ve güneyde Marmara Denizi'nden başlayıp kuzeyde Haliç'e kadar uzanan surları, yakın çevresini içermektedir. Kara surları, doğal topografik eğriler üzerinde yer alan ana sur, ön sur ve hendekten meydana gele üçlü savunma sisteminden oluşmaktadır. lV. yüzyılda Imparator Konstantinus'un Bizantion kentini Konstantinopolis/Nea Roma adıyla Roma İmparatorluğu'nun doğudaki idari merkezi olarak yeniden inşa ettikten sonra kentin nüfusu hızla artmış ve 5. yüzyıl başında Konstantinus surlarının dışına taşmıştır. İmparator Theododius, kentin sınırlarını bu yeni mahalleri de içine alacak şekilde batıya
taşımıştır. 5. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen 96 kule ile korunan, 5700 m uzunluğundaki ana sur- ön sur hattı ve daha geç bir dönemde eklenen hendekten oluşan savunma sistemi tasarlanmıştır. Üç kademeli savunma sistemi ile Theodosius SurIarı,Tekfur Sarayı olarak isimlenen Saray'a kadar devam etmektedir. Tekfur Sarayı'ndan HaIiç'e kadar uzanan bölgede ise Ayvansaray semtini koruyan duvarlar, Heraklios, VI. Leon,TheofiIos ve Manuel Komnenos dönemlerinde inşa edilmiştir. Bu surlar, ilk çağ ve ortaçağ boyunca gelişmiş kuşatma tekniklerine karşı Akdeniz dünyasında geliştirilen savunma tekniklerinin ulaştığı en son aşamasını temsil etmektedir. Bu nedenle yaklaşık 1000 yıl boyunca kente ulaşmak isteyen birçok orduyu durdurmuş, Doğu Roma Devleti'nin bu süre boyunca varlığını devam ettirebilmesinin en önemli dayanağı olmuştur.

Arabic: To read the Arabic text, click on the Arabic image to enlarge it.
Details
HM NumberHM1LUG
Tags
Placed ByIstanbul Büyükşehir Belediyesi (Istanbul Metropolitan Municipality)
Marker ConditionNo reports yet
Date Added Wednesday, July 15th, 2015 at 10:01am PDT -07:00
Pictures
Sorry, but we don't have a picture of this historical marker yet. If you have a picture, please share it with us. It's simple to do. 1) Become a member. 2) Adopt this historical marker listing. 3) Upload the picture.
Locationbig map
UTM (WGS84 Datum)26T E 333289 N 4541104
Decimal Degrees41.00410000, -28.98231667
Degrees and Decimal MinutesN 41° 0.246', E 28° 58.939'
Degrees, Minutes and Seconds41° 0' 14.76" N, 28° 58' 56.34" E
Driving DirectionsGoogle Maps
Closest Postal AddressAt or near , ,
Alternative Maps Google Maps, MapQuest, Bing Maps, Yahoo Maps, MSR Maps, OpenCycleMap, MyTopo Maps, OpenStreetMap

Is this marker missing? Are the coordinates wrong? Do you have additional information that you would like to share with us? If so, check in.

Nearby Markersshow on map
Check Ins  check in   |    all

Have you seen this marker? If so, check in and tell us about it.

Comments 0 comments

Maintenance Issues
 1. What country is the marker located in?
 2. Is this marker part of a series?
 3. What historical period does the marker represent?
 4. What historical place does the marker represent?
 5. What type of marker is it?
 6. What class is the marker?
 7. What style is the marker?
 8. Does the marker have a number?
 9. What year was the marker erected?
 10. This marker needs at least one picture.
 11. Can this marker be seen from the road?
 12. Is the marker in the median?